PRIMARIA COMUNEI VISANI

Judetul Braila

ANUNTURI DE ACHIZITIE

ROMANIA JUDETUL BRAILA COMUNA VISANI PRIMARIA Tel.: 0239696491 Fax: 0239696385 E-mail: clmvisani@yahoo.com Nr. 3924/23.11.2021 ANUNT COMUNA VISANI anunta publicul interesat asupra luarii de către Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Înfiintare sistem distributie gaze naturale în comuna Visani, judetul Braila” , propus a fi amplasat în judetul Braila, extravilan comuna Jirlău și comuna Visani – extravilan si intravilan satele Visani si Câineni-Bai, nu se va supune evaluaării impactului asupra mediului si nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila. PRIMAR, ing. CARAMAN NEAGU

ANUNT LICITATIE PASUNE Detalii ANUNT LICITATIE PASUNE
ANUNT LICITATIE Detalii ANUNT LICITATIE TEREN ARABIL

» Vezi arhiva