PRIMARIA COMUNEI VISANI

Judetul Braila

CONSILIUL LOCAL


COMPONENTA  CONSILIUL LOCAL VISANI


PRIMAR – ing. CARAMAN NEAGU
VICEPRIMAR – STOICA AUREL

CONSILIERI :


 • BUTISEACA VASILICA   - PSD
 • BABEANU LILIANA        - PSD
 • CIOCHINA GHIORGHE    - PSD
 • DISCULTU MARIANA      - PSD
 • IVAN NICOLAE               - PSD
 • PERIAN FLORICA           - PSD
 • PUIA NICOLAE               - PSD
 • TUDORICA TUDOREL     - PSD
 • TUPEA ILIE                      - PNL
 • COJOCARU MARIAN      - PMP
 • CALCAN MARIUS          - PSD  - DELEGAT  SATESC
Fisiere:

» 2022
» Hotararea nr. 1 - Alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 2 - Incetarea mandatului de consilier
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 3 - Utilizare excedent bugetar
» proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 23 - Aprobarea inchirierii prin licitatie teren arabil dom. privat UAT Visani
» proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 4 - Aprobarea organigramei si statului de functii
» Raportul primarului
» Organigrama 2022
» Stat de functii 2022
» Hotararea nr. 5 - Stabilirea salariilor de baza pentru anul 2022
» Tabel cuprinzind situatia salariilor personalului la data de 01.01.2022
» Hotararea nr. 6 - Acordarea unui ajutor financiar domnului Gurau Adrian
» Hotararea nr. 7 - Acordarea unui ajutor financiar domnului Tonea Stancu
» Hotararea nr. 8 - Aprobarea cotizatiei de membru Braila Gaz pe anul 2022
» Hotararea nr. 9 - Aprobarea planului de paza al comunei pe anul 2022
» Hotararea nr. 10 - Stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul UAT
» Hotararea nr. 11 - Aprobarea bugetului local pe anul 2022
» Hotararea nr. 12 - Aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2022
» Hotararea nr. 13 - Aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor
» Hotararea nr. 14 - Aprobarea Planului de masuri privind incluziunea minoritatii rome
» Hotararea nr. 15 - Aprobarea organizarii retelei scolare pe raza UAT
» Hotararea nr. 16 - Aprobare Raport activ asist pers.
» Hotararea nr. 17 - Aprobare Plan anual serv. soc
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 18 - Modificarea componentei comisiei de spec.nr. 3 a CL Visani
» Hotararea nr. 19 - Aprobarea accesului com. RDS pe prop UAT Visani
» Hotararea nr. 20 - Preluare contract concesiune
» Hotararea nr. 21 - Aprobarea concesionarii a unui spatiu pentru cabinet stomatologic
» Hotararea nr. 22 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor prop UAT
» Hotararea nr. 24 - Acordarea unui ajutor financiar domnului Anton Ion
» Hotararea nr.25 - Inventarul actualizat al bunurilor dom. public com. Visani
» Hotararea nr. 26 - Inchirierea unei suprafete de 5000 mp de catre SNGN ROMGAZ
» PROCES VERBAL DE SEDINTA DIN DATA DE 29 MARTIE
» Hotararea nr. 27 - Alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 28 - Prelungirea scrisorii de garantie din partea FNGC
» Proces verbal de sedinta din data de 04 aprilie
» Hotararea nr. 30 - cerere finantare proiect infiintare sistem distributie gaze
» Hotararea nr.29 - Acordare ajutor financiar
» Hotararea nr. 31 - Incheierea exercitiului bugetar pe anul 2021
» Hotararea nr. 32 - Aprobarea Raportului privind starea economica sociala a comunei pe anul 2021
» Hotararea nr. 33 - Aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru semestrul II
» Raportul primarului
» Proces verbal de sedinta din data de 18.04.2022
» Hotararea nr. 34 - Revocarea hotararii nr. 21 din 07.03.2022
» Hotararea nr. 35 - Insusirea inventarului bunurilor apartinind sistemului public de alimentare cu apa
» Hotararea nr. 36 - Acordare ajutor financiar
» Hotararea nr. 37 - Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor pentru gestionarea situatiilor de urgenta
» Proces verbal de sedinta din data de 31 . 05. 2022
» Hotararea nr. 38 - inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia cabinet stomatologic
» Proces verbal de sedinta din data de 30 iunie
» Hotararea nr. 39 - Aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei
» Hotararea nr.40 - alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 41 - ajustare valoare proiect centrul civic
» Hotararea nr. 42 - rectificare bugetara
» 2021
» 2020
» 2019
» 2017
» 2016
» 2010
» 2007