PRIMARIA COMUNEI VISANI

Judetul Braila

CONSILIUL LOCAL


COMPONENTA  CONSILIUL LOCAL VISANI


PRIMAR – ing. CARAMAN NEAGU
VICEPRIMAR – STOICA AUREL

CONSILIERI :


 • BUTISEACA VASILICA   - PSD
 • BABEANU LILIANA        - PSD
 • CIOCHINA GHIORGHE    - PSD
 • DISCULTU MARIANA      - PSD
 • IVAN NICOLAE               - PSD
 • NAZARU FANEL            - PSD
 • PERIAN FLORICA           - PSD
 • TUDORICA TUDOREL     - PSD
 • TUPEA ILIE                      - PNL
 • COJOCARU MARIAN      - PMP
 • CALCAN MARIUS          - PSD  - DELEGAT  SATESC
Fisiere:

» 2021
» Hotararea nr. 1 - alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 2 - aprobarea organigramei si statului de functii 2021
» Hotararea nr 12 - Aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2021- 2022
» Hotararea nr. 13 - inchirierea unei suprafete de 82 mp. de SNGN ROMGAZ
» Hotaraea nr. 14 - Aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali
» Hotararea nr. 15 - Revocarea Hotararii nr. 9
» Hotararea nr. 16 - modificarea hotararii nr. 13
» Hotararea nr. 17 - Modificarea hotararii nr. 14
» Hotararea nr. 18 - modificarea hotarraii nr. 16
» Hotararea nr. 19 - modificarea hotararii nr. 17
» Hotararea nr. 20 - Aprobarea Actului aditional nr. 24 serv apa si canalizare
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 21 - Preluarea contractului de concesiune nr. 4720
» Hotararea nr. 22 - Aprobarea sit. fin. si a contului incheiere exercitiu bugetar
» Hotararea nr. 23 - Aprobare utilizare excedent bugetar
» Hotararea nr. 24 - Aprobare cerere privind atribuire teren const locuinta
» Hotararea nr. 25 - Aprobare Regulament acordare teren const locuinte tineri
» Hotararea nr. 26 - Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea serviciului administrativ
» Hotararea nr. 27 - Aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor pe anul 2021
» Hotararea nr. 28 - Acordare ajutor financiar
» Hotararea nr. 29 - Aprobare Regulament eliberare autorizatii agenti economici
» Proces verbal de sedinta din data de 30 martie 2021
» Hotararea nr. 30 - Alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 3 - Aprobarea raportului primarului privind starea economica sociala pe anul 2020
» Raport privind starea economico sociala a comunei pe anul 2020
» Hotararea nr. 31 - Aprobarea bugetului local pe anul 2021
» Hotararea nr. 32 - Aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2021
» Hotararea nr. 33 - Modificarea organigramei si statului de functii
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 34 - Aprobarea Raportului de evaluare a terenului din extravilan in vederea inchirierii
» Hotararea nr. 35 - Racordarea electrica a obiectivului Amenajare teren de joc
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 36 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica teren extravilan
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 37 - Aprobarea Planului pentru asig. res. umane , materiale si finan.destinate sit urg. pe anul 2021
» Hotararea nr. 39 - Revocarea Hotararii nr. 26
» Hotararea nr. 38 - Revocarea Hotararii nr. 26
» Proces verbal de sedinta
» Hotararea nr. 40 - Alegerea presedintelui de sedinta
» Hotararea nr. 4 - Aprobarea Regulamentului de ordine publica si gospodarire a comunei
» Regulament de ordine publica si gospodarire
» Hotararea nr. 41 - Aprobarea Planului de masuri privind canicula si seceta prelungita
» Hotararea nr. 5 - Aprobarea activitatilor edilitar gospodaresti ce se vor desfasura in comuna in anul 2021
» Programul actiunilor si activitatilor edilitar gospodaresti de interes local
» Hotararea nr. 6 - Aprobarea Planului de masuri privind incluziunea minoritatii rome pentru anul 2021
» Ap Plan de masuri privind incluziunea minoritatii rome pentru anul 2021
» Hotararea nr. 7 - Stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personal contractual
» Hotararea nr. 8 - Nominalizarea de catre Consiliul local a 2 consilieri pentru evaluarea profesionala a secretarului
» Hotararea nr. 9 - concesionarea unui teren intravilan pentru construirea unei locuinte
» Hotararea nr. 10 - Acordarea unui ajutor financiar doamnei Grozea Anisoara
» Proces verbal de sedinta din data de 28.01 2021
» Hotararea nr. 11 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici - amenajare colect si evacuare ape pluviale
» 2020
» 2019
» 2017
» 2016
» 2010
» 2007