PRIMARIA COMUNEI VISANI

Judetul Braila

PROIECTE INVESTITIONALE

ROMANIA JUDETUL BRAILA COMUNA VISANI PRIMARIA NR.3924/23.11.2021 ANUNT COMUNA VIȘANI anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Vișani, județul Brăila” , propus a fi amplasat în județul Brăila, extravilan comuna Jirlău și comuna Vișani – extravilan și intravilan satele Vișani și Câineni-Băi, nu se va supune evaluaării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila. PRIMAR, ing. CARAMAN NEAGU
Fisiere: