PRIMARIA COMUNEI VISANI

Judetul Braila

PROIECTE INVESTITIONALE

 

 ROMANIA

JUD. BRAILA

UAT VISANI

NR. 4990/09.11.2017

 

                                         ANUNT

 

  UAT VISANI  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila : proiectul ,,Reabilitarea retelei de strazi din comuna Visani , judetul Braila "  , propus a fi amplasat in judetul Braila , comuna Visani , nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata .

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila - mun. Braila , Bd. Independentei , nr. 16 , bl. B5 in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00 , precum si la urmatoarea adresa de internet :www.anpm.ro- sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/drafturi acte reglementare .

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila .

    Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de oncadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 14 nov. 2017 .

 

 

                                        PRIMAR,

                        ING. CARAMAN NEAGU

 

 

 

 


Fisiere: